Claims, Wet- en Regelgeving

SMART Recovery Drink voldoet aan de strengste eisen binnen Nederland en Europa.

Alle claims en beweringen zoals door SMART vermeld, zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Wettelijke eisen
We zijn met goedgevolg door de volgende organisaties beoordeeld:
NPN (Natuur- Gezondheidsproducten Nederland)
NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
KOAG/KAG

SMART Recovery Drink
Herstel sneller, presteer beter!